Giảng viên

Cường Phạm

Thầy Cường Phạm có kinh nghiệm hơn 5 năm làm việc trong lĩnh vực Dựng Phim - Hậu Kỳ Phim. Từng làm việc tại các Production sản xuất chương trình truyền hình tại TP.HCM. Hiện Thầy Cường Phạm đang là Freelancer Editor.

Giảng dạy 1 khóa học
94 học viên đã học
0