Kết quả tìm kiếm:

Khóa học vẽ Digital Painting Nâng Cao

Trình độ: Nâng cao

Khóa Học Vẽ Digital Painting Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 55 bài (10h7p)

Giảng viên: Bảo Minh

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 20/02/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học Digital Painting Basic Character Design Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 59 bài (5h4p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa học Vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 05/12/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30