Yu Nguyễn

Giảng viên

Yu Nguyễn

GV Yu Nguyễn có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất hậu kỳ TVC và Phim. Đã từng tham gia thực hiện các dự án TVC cho các brand nổi tiếng như Meat Deli, Kokomi, Sunhouse, Sendo, Thefaceshop... Ngoài ra, GV Yu Nguyễn đã có hơn 2 năm làm việc trong lĩnh vực sản xuất video social media (Tiktok, Youtube, Instagram Reels). Hiện tại đang là Content Creator hướng dẫn các kiến thức về dựng phim.

Giảng dạy

Khóa học Dựng Phim Capcut Social Video Editing

Ngày khai giảng: 18/07/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 19:00 - 21:30