Giảng viên

Vân Hồ

+Cô Vân Hồ có hơn 3 năm kinh nghiệm thiết kế Website / Game Events tại VNG. +Bén duyên với lĩnh vực Branding, Packaging hơn 4 năm trước và làm việc với Packaging từ đó đến nay. Hiện tại, Cô đang đảm nhận vị trí Fulltime tại Global Agency chuyên về Packaging, song song với Freelance Packaging cho các đối tác khác tại thị trường Việt Nam.

Giảng dạy 1 khóa học
21 học viên đã học
0