Giảng viên

Trần Ngọc Bảo Minh (Ti Animalia)

Giảng viên Trần Ngọc Bảo Minh, nghệ danh là Ti Animalia có hơn 4 năm làm việc ở lĩnh vực Illustration / Visual Art. Hiện đang là Team Leader/Founder của Monstio Studio.

Giảng dạy 2 khóa học
92 học viên đã học
0