Giảng viên

Tôn Thiện Hải

Anh Tôn Thiện Hải có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong lĩnh vực 3D Game & Quảng Cáo. Từng là 3D Artist tại 3DSan 3dSmart Solution (2015-2016), ILM Character Artist tại Sparx (2016-2020). Hiện anh là Lead Character Artist tại NCSoft.

Giảng dạy

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.