Giảng viên

Tiến Bùi

Colorist 6 năm kinh nghiệm Color Grading / Color Correction TVC, Music Video, Cinema Film...

Giảng dạy 3 khóa học
84 học viên đã học
0