Giảng viên

Tiến Bùi

Colorist 6 năm kinh nghiệm Color Grading / Color Correction TVC, Music Video, Cinema Film...

Giảng dạy 4 khóa học
105 học viên đã học
0