Giảng viên

Thoa Trần

Chị "Thoa Trần" có hơn 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực UX/UI. Có nhiều kinh nghiệm làm việc tại các công ty outsourcing và cả product. Hiện Chị là Senior UX/UI Designer tại TP&P Technology HCM.

Giảng dạy

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.