Giảng viên

Thái Phan

Mr Thái Phan có hơn 7 năm kinh nghiệm về Animation 2D và 3D, đã từng tham gia sản xuất các dự án của Disney, Lucasfilm, StudioS100, Riot game..v.v... Trong đó có 3 Feature Film, 4 TV Series, và rất nhiều dự án game. Hiện Thầy đang làm việc tại Sparx Virtous Studio.

Giảng dạy 1 khóa học
5 học viên đã học
0