Giảng viên

Thái Anh

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng Digital Painting hơn 6 năm. Từng là 2D Artist tại Onesoft, The Minder Studio, Đuốc Mồi,... Hiện Anh, Thái Anh là 2D Lead tại Pharos.

Giảng dạy

Khóa học vẽ Digital Painting Nâng Cao

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.