Giảng viên

Sơn Phạm

Hơn 4 năm kinh nghiệm làm trong ngành hoạt hình ở các công ty trong nước như trong nước Sparx, Vintata, Riff và ngoài nước tại Thái Lan và Malaysia. Có kinh nghiệm thực hiện các dự án TV Series, Feature Film và Game Animation. Hiện Thầy Sơn Phạm đang là Freelancer Animation Artist.

Giảng dạy 1 khóa học
5 học viên đã học
0