Giảng viên

Sang Phan

Thầy Sang có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp trong môi trường Agency ở vị trí Graphic Design & UI Design. Hiện Thầy đang là Freelancer Artist đồng thời là giảng viên thỉnh giảng chuyên ngành Đồ Họa tại Đại Học văn Lang.

Giảng dạy 1 khóa học
107 học viên đã học
0