Giảng viên

Phan Nhật Minh

Anh Phan Nhật Minh có hơn 7 năm kinh nghiệm về Branding Design. Có thế mạnh về Typography, Logo Design, Story Telling, Brand Experiences... Hiện là Design Director tại Reform Branding Agency.

Giảng dạy 1 khóa học
1 học viên đã học
0