Giảng viên

Nguyễn Thúy An

Ms Nguyễn Thúy An (An Neko) có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực Digital Product, thương mèo và thích thiết kế web/app. Là người giảng dạy khóa Product Management do Facebook tài trợ học bổng cho các bạn sinh viên của Developer Circles 2019.

Giảng dạy 1 khóa học
275 học viên đã học
0