Giảng viên

Nguyễn Thúy An

Cô Nguyễn Thúy An (An Neko) có hơn 5 năm kinh nghiệm trong thiết kế UI/UX cho Web và App. Hiện An đang là Freelance Product Designer.

Giảng dạy 1 khóa học
135 học viên đã học
0