Nguyễn Duy Linh

Giảng viên

Nguyễn Duy Linh

Anh Nguyễn Duy Linh có hơn 7 năm làm việc trong lĩnh vực VFX chuyên nghiệp. Từng là VFX Artist tại BONJOUR SAIGON (2015 - 2019), KNETS-VINA (2019 - 2020). Hiện tại anh là VFX Leader tại PIXELS GARDEN.

Giảng dạy

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Trình độ: Nâng cao

Cảm nhận học viên

Lê văn pháp - 22K10L

Good!