Giảng viên

Nguyễn Duy Cương

Anh Nguyễn Duy Cương có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên biệt trong lĩnh vực 2D Animation & Motion Graphics. Hiện tại đang giữ vị trí Motion Artist tại Red Cat Hà Nội.

Giảng dạy 1 khóa học
3 học viên đã học
0