Giảng viên

Nguyễn Duy Cương

Anh Nguyễn Duy Cương có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc chuyên biệt trong lĩnh vực 2D Animation & Motion Graphics. Hiện tại đang giữ vị trí Motion Artist tại Red Cat Hà Nội.

Giảng dạy

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.