Giảng viên

Ngọc Lê

Cô Ngọc Lê có hơn 6 năng kinh nghiệm thiết kế với Illustrator. Từng là Graphic Designer tại KISS Concept Hiện tại đang là Visual Developer & Illustrator tại Glowing Studio.

Giảng dạy

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Cảm nhận học viên

Trang Nguyễn Trung Phát - 22K63N

Sau khi học khóa Illustrator của cô Ngọc Lê ở Keyframe. Mình nhận được rất nhiều những kiến thức thực tế và giúp đỡ nhiệt tình của giảng viên .

<%item.creator.full_name%> - <%item.stage.name%>

<%item.content%>

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.