Giảng viên

Ngọc Lê

Cô Ngọc Lê có hơn 6 năng kinh nghiệm thiết kế với Illustrator. Từng là Graphic Designer tại KISS Concept Hiện tại đang là Visual Developer & Illustrator tại Glowing Studio.

Giảng dạy 1 khóa học
26 học viên đã học
0