Le Tan Jim

Giảng viên

Le Tan Jim

Jim - Cinematographer / Director / Vbloger

Giảng dạy

Khoá học Quay Phim Videography

Ngày khai giảng: 02/10/2023

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00