Giảng viên

Lê Hải Nam

Đạo diễn – Thạc sĩ Lê Hải Nam tốt nghiệp Đại học Sân Khấu Điện Ảnh Hà Nội chuyên ngành Đạo Diễn, Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành "Lý luận và lịch sử phê bình điện ảnh truyền hình". Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy về dựng phim, sản xuất phim và phê bình phim.

Giảng dạy 1 khóa học
25 học viên đã học
0