Giảng viên

Hoàng Trâm

Cô Hoàng Trâm có hơn 8 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế sản phẩm: Product Design, UX/UI và Front-End Developer. Hiện tại Trâm đang là Product Design Manager tại FireGroup

Giảng dạy 1 khóa học
54 học viên đã học
0