Giảng viên

Hải Triều

Với hơn 6 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế mỹ thuật đa phương tiện, hiện đang là Multimedia Lead tại FireGroup.

Giảng dạy

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.