Giảng viên

Giáp Võ

Thầy Giáp Võ có kinh nghiệm làm việc với Maya hơn 12 năm, là chuyên gia kỳ cựu trong lĩnh vực Animation 3D từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các Studio lớn. Hiện tại Thầy Giáp Võ đang làm việc tại Sparx ở vị trí Producer 3D.

Giảng dạy

Khóa học Animation 101 Maya

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.