Ducky

Giảng viên

Ducky

Ducky - Founder / Film Director tại Draco Film. Là một nhà làm phim với hơn 7 năm kinh nghiệm trong việc dựng phim quảng cáo và các tác phẩm nghệ thuật. Hiện tại, anh đang làm việc với vai trò đạo diễn tại Draco Film – Production chuyên về sản xuất và hậu kỳ video quảng cáo.

Giảng dạy

Khóa Học Tư Duy Dựng Phim Editor Thinking [Online Video]

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 43 video (14h22p)

Giảng viên: Ducky

Học phí: 1,750,000đ

Khóa Học Editor Thinking - Tư Duy Dựng Phim

Trình độ: Nâng cao