Giảng viên

Đoàn Hoàng Kiệt

Thầy Đoàn Hoàng Kiệt có hơn 4 năm kinh nghiệm làm việc tại VNG Corp., giữ vị trí Senior Multimedia Designer, đảm nhận hầu hết các khâu sản xuất video quảng cáo sản phẩm. Từng tham gia thực hiện nhiều dự án Visual Event và quảng cáo cho các đối tác lớn như Hanwha Life, V- Heartbeat, Nestle, PANDORA,… Zalopay, PINACO, Alpenlibe, NASA Saigon...

Giảng dạy 1 khóa học
48 học viên đã học
0