Giảng viên

Bảo Minh

Giảng viên Trần Ngọc Bảo Minh, nghệ danh là Ti Animalia có hơn 5 năm làm việc ở lĩnh vực Illustration/ Visual Art. Hiện đang là Team Leader/ Founder của Monstio Studio.

Giảng dạy 2 khóa học
179 học viên đã học
0