Giảng viên

An Nguyễn

Anh An Nguyễn có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Branding Design. Từng tư vấn thương hiệu & thiết kế nhận diện cho HCMC METRO, An Phong Construction…

Giảng dạy

Khoá học thiết kế Logo Creation

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.