Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Tiến Bùi

2
24
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: TD Phương Bình

1
9
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

Giảng viên: Trần Thi

14
Khóa học offline

Khoá học vẽ hoạt hình Frame by Frame

Giảng viên: June Vi

1
11
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

Giảng viên: Unn Thành

2
12
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên: Vân Trần

4
37
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

4
9
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic Nâng Cao

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Giảng viên: Minchou

23
106
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Le Tan Jim

1