39

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Ngày khai giảng: 30/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Ngày khai giảng: 06/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 30/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Trình độ: Cơ bản

Khóa học 2D Animation & Motion Graphic Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 16:30

Khoá học dựng phim nâng cao

Trình độ: Nâng cao

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 30/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Cinema 4D Basic

Trình độ: Cơ bản

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Chỉnh Màu Phim Premiere

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.