39

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 19/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 17/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học Thiết Kế UIUX Web Product Design

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Vẽ Minh Họa - Digital Painting Nâng Cao

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Diễn Họa Kiến Trúc Nội Thất 3D Blender

Trình độ: Cơ bản

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Ngày khai giảng: 10/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Visual Design C4D

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Advanced

Trình độ: Nâng cao

Khoá học thiết kế Logo Creation

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Davinci Resolve Official

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Digital Painting Basic

Trình độ: Cơ bản

Khóa Học Làm Phim Youtube Film Making

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.