42

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Ngày khai giảng: 28/05/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Editor Thinking - Tư Duy Dựng Phim

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 31/05/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 21/06/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 06/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 13/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 14/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Ngày khai giảng: 14/06/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 18/06/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 16:30

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 15/06/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 21/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:30

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.