Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
10
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Advanced

Giảng viên: Giáp Võ

0
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

0
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

Giảng viên: Giáp Võ

1
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Thư viện

3
26
Khóa học offline

Khóa học Animation & Motion Graphics Nâng Cao (AEAM Advanced)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên

0
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

Giảng viên: Trần Thi

2
18
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân

6
53
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

Giảng viên: Vân Trần

5
39