Khóa Offline sắp khai giảng

Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

Giảng viên: Nguyễn Anh Huyền

4
14
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

Giảng viên: Thư viện

1
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D TVC Quảng Cáo

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

1
10
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Advanced

Giảng viên: Giáp Võ

0
Khóa học offline

Khoá học dựng phim Premiere Chỉnh Màu Phim

Giảng viên: Tiến Bùi

9
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Giảng viên: Ninh Huỳnh

0
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

Giảng viên: Nguyễn Trọng Thùy Khanh

4
26
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

Giảng viên: Nam Trịnh

1
49
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Giảng viên: Tuấn Black

18
42