Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Luân Nguyễn
37
303
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
47
148
Hoàn thành học phí trước ngày 19/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
20
118
Hoàn thành học phí trước ngày 02/02 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
23
108
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
22
92
Hoàn thành học phí trước 24/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
33
86
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Triệu Quảng Khanh
8
60
Hoàn thành học phí trước ngày 22/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
28
55
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim videography

 • Giảng viên: Nguyễn Vũ Huy
7
54
Hoàn thành học phí trước ngày 19/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
25
52
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
23
44
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên:
5
40
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
4
31
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

 • Giảng viên: Trần Thi
7
25
Hoàn thành học phí trước ngày 14/02 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
2
12
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có hạn