Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
32
295
Hoàn thành học phí trước ngày 30/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
44
146
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
15
115
Hoàn thành học phí trước ngày 31/12 giảm 15%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
20
104
Hoàn thành học phí trước 31/12 giảm 15%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
22
91
Hoàn thành học phí trước ngày 23/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
29
83
Hoàn thành học phí trước ngày 23/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Triệu Quảng Khanh
7
58
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim videography

 • Giảng viên: Nam Trịnh
6
53
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
21
48
Hoàn thành học phí trước 31/12 giảm 15%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
21
48
Hoàn thành học phí trước ngày 30/11 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX 101: Digital Product Design

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
18
42
Đăng ký giữ chỗ ngay vì chỗ học có giới hạn
Khóa học ngắn hạn

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên:
5
40
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
4
31
Hoàn thành học phí trước 31/12 giảm 15%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Maya Character Modeling

 • Giảng viên: Trần Thi
2
20
Hoàn thành học phí trước ngày 31/12 giảm 15%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên:
5
15