Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
24
276
Hoàn thành học phí trước ngày 24/05 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Phạm Ngọc Thắng
37
136
Hoàn thành học phí trước ngày 12/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: An Bùi
10
113
Hoàn thành học phí trước ngày 12/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
14
97
Hoàn thành học phí trước ngày 17/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
21
85
Hoàn thành học phí trước ngày 08/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên
28
75
Hoàn thành học phí trước ngày 05/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
6
55
Hoàn thành học phí trước ngày 02/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Nam Trịnh
1
49
Hoàn thành học phí trước ngày 01/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
19
43
Hoàn thành học phí trước ngày 01/07 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Trịnh Bảo Xuyên
11
39
Hoàn thành học phí trước ngày 10/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên: Vân Trần
5
39
Hoàn thành học phí trước ngày 24/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
5
29
Hoàn thành học phí trước ngày 01/06 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim chuyên nghiệp Davinci Resolve

 • Giảng viên:
4
27
Khóa học offline

Khoá học 3D Maya Basic

 • Giảng viên:
2
20
Khóa học offline

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Nguyễn Anh Huyền
4
14
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%