Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Luân Nguyễn
27
282
Hoàn thành học phí trước ngày 17/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
40
140
Hoàn thành học phí trước ngày 05/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
15
115
Số lượng chổ học là có hạn, hãy đăng ký giữ chổ sớm!
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
18
102
Hoàn thành học phí trước ngày 25/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
21
88
Hoàn thành học phí trước ngày 08/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
28
78
Hoàn thành học phí trước ngày 24/07 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Triệu Quảng Khanh
6
56
Hoàn thành học phí trước ngày 05/09 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Nam Trịnh
3
50
Hoàn thành học phí trước ngày 27/07 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
20
46
Hoàn thành học phí trước ngày 16/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thành Tín
14
43
Hoàn thành học phí trước ngày 16/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên:
5
40
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX Web Product

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
15
39
Hoàn thành học phí trước ngày 23/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
4
29
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học 3D Maya Basic Character Modeling

 • Giảng viên: Nguyên Trần
2
20
Hoàn thành học phí trước ngày 16/06 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Nguyễn Anh Huyền
5
15
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%