Khóa học ngắn hạn

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
40
140
Hoàn thành học phí trước ngày 05/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Nam Trịnh
3
50
Hoàn thành học phí trước ngày 27/07 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Tuyến
28
78
Hoàn thành học phí trước ngày 24/07 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
27
282
Hoàn thành học phí trước ngày 07/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học UI/UX App Product

 • Giảng viên: An Bùi (Aka Nam Bùi)
15
115
Số lượng chổ học là có hạn, hãy đăng ký giữ chổ sớm!
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Kỹ Xảo Phim After Effect VFX

 • Giảng viên: Nguyễn Anh Huyền
5
15
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
4
29
Hoàn thành học phí trước ngày 09/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
21
88
Hoàn thành học phí trước ngày 08/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
6
56
Hoàn thành học phí trước ngày 10/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Thư viện
2
Hoàn thành học phí trước ngày 14/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: Tuấn Black
20
46
Hoàn thành học phí trước ngày 16/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khoá học 3D Maya Basic Character Modeling

 • Giảng viên: Nguyên Trần
2
20
Hoàn thành học phí trước ngày 16/06 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thành Tín
14
43
Hoàn thành học phí trước ngày 16/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế UI UX Web Product

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
15
39
Hoàn thành học phí trước ngày 23/08 giảm 5%
Khóa học ngắn hạn

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Châu Long
18
102
Hoàn thành học phí trước ngày 25/08 giảm 5%