Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Phạm Ngọc Thắng
32
127
Hoàn thành học phí trước ngày 30/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế UI UX Cơ Bản (Thiết Kế Giao Diện Web)

 • Giảng viên: Nguyễn Thúy An
5
29
Hoàn thành học phí trước ngày 20/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
19
266
Hoàn thành học phí trước ngày 05/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học After Effect Motion Graphic & 2D Animation Basic

 • Giảng viên: Trương Phương Thanh
22
64
Hoàn thành học phí trước ngày 10/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
1
11
Hoàn thành học phí trước ngày 20/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

 • Giảng viên: An Tiêm Dưa Hấu
8
11
Hoàn thành học phí trước ngày 30/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

 • Giảng viên: Thành Tín
9
38
Hoàn thành học phí trước ngày 01/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

 • Giảng viên: TD Phương Bình
15
36
Hoàn thành học phí trước ngày 18/11 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học Cinema 4D Basic

 • Giảng viên: Nguyễn Hoàng Quân
6
51
Hoàn thành học phí trước ngày 10/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Lê Anh Chi
12
92
Hoàn thành học phí trước ngày 10/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học quay phim DSLR & Mirrorless

 • Giảng viên: Nam Trịnh
1
47
Hoàn thành học phí trước ngày 10/12 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học thiết kế UI UX Nâng Cao (Thiết Kế Giao Diện App)

 • Giảng viên: An Bùi
9
75
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2019 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere cơ bản

 • Giảng viên: Lương Thuý Vi
18
81
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2019 giảm 5%
Khóa học offline

Khoá học dựng phim nâng cao

 • Giảng viên: Vân Trần
5
39
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2019 giảm 5%
Khóa học offline

Khóa học Maya Animation Basic

 • Giảng viên: Giáp Võ
0
Hoàn thành học phí trước ngày 15/01/2019 giảm 5%