Giảng viên

Nguyễn Hà Minh

Thầy Nguyễn Hà Minh là một Photographer và Digital Imaging Artist chuyên nghiệp, có kinh nghiệm hơn 10 năm với lĩnh vực chụp ảnh và 5 năm với lĩnh vực Digital Imaging. Hiện Thầy là Founder của Yes Studio và là Freelancer chuyên thiết kế cho những dự án Artwork Quảng Cáo.

Giảng dạy 0 khóa học
0 học viên đã học
0