Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (20h57p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 173 bài (22h33p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.