Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Ngày khai giảng: 28/06/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (20h57p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 174 bài (23h1p)

Giảng viên: Triệu Quảng Khanh

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.