Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 15/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 15/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphic Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 15/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học Thiết Kế UIUX Web Product Design

Trình độ: Cơ bản

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 19/05/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 19/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học thiết kế UX UI Digital Product Design

Ngày khai giảng: 24/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 25/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 29/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 16:30

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 31/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 31/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Thiết Kế Web/ Mobile App UIUX Design

Ngày khai giảng: 31/05/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Ngày khai giảng: 01/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 05/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Ngày khai giảng: 05/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.