Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 30/05/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 21/06/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Digital Painting Basic Character Design Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 60 bài (5h5p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khóa Học Vẽ Digital Painting Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 56 bài (10h6p)

Giảng viên: Bảo Minh

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khóa học vẽ Digital Painting Nâng Cao

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.