Khoá học Cinema 4D Basic

Ngày khai giảng: 12/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học 3D Maya Character Modeling Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 140 bài (36h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

[Khóa học Maya chuyên đề] Cách làm chiếc xe Mini Cooper từ Modeling đến Compositing

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 14 bài (3h57p)

Giảng viên: Trần Thi

Học phí: Khóa học yêu cầu pass code

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 90 bài (20h57p)

Giảng viên: Nguyễn Đăng Khoa

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học Modeling 101 Blender Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 235 bài (22h0p)

Giảng viên: Thuận Dương

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Khóa Học ZBrush Online 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 111 bài (17h51p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,950,000đ - 1,560,000đ

Khóa Học C4D Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 173 bài (22h33p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,450,000đ - 1,960,000đ

Buổi học Maya Rigging Mí Mắt

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 6 bài (1h3p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: Miễn phí

Khoá học thiết kế TVC 3D C4D

Trình độ: Nâng cao

Khoá học Maya Character Modeling

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Animation 101 Maya

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Blender 101 Modeling

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Visual Design C4D

Trình độ: Nâng cao

Khóa học ZBrush 101 Digital Sculpture

Trình độ: Cơ bản

Khóa Học Diễn Họa Kiến Trúc Nội Thất 3D Blender

Trình độ: Cơ bản

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.