Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch minh họa nhân vật & storyboard

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:30

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Ngày khai giảng: 13/07/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 19/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Ngày khai giảng: 02/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 20:30

Khóa học Tư Duy Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 08/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Typography Foundation

Trình độ: Cơ bản

Khoá học thiết kế Logo Creation

Ngày khai giảng: 24/08/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 07/09/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 72 bài (9h31p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ - 800,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 90 bài (11h0p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 53 bài (9h42p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 77 bài (9h47p)

Giảng viên: Châu Long

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.