Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Ngày khai giảng: 05/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 11/10/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 01/11/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 70 bài (9h9p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ - 800,000đ

Khoá học Illustrator Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 90 bài (11h0p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa Học Thiết Kế Quảng Cáo Photoshop Digital Imaging Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 53 bài (9h42p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khóa Học Illustrator Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 77 bài (9h47p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,100,000đ - 880,000đ

Khóa học Nhiếp Ảnh Photography

Trình độ: Cơ bản

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Trình độ: Cơ bản

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

Trình độ: Nâng cao

Khoá học thiết kế Logo Creation

Trình độ: Nâng cao

Khóa học Thiết Kế Bao Bì Packaging Design

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.