Khóa học offline

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

 • Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
40
115
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Illustrator

 • Giảng viên: Ngọc Lê
35
121
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học Motion Graphic & Animation 2D

 • Giảng viên: Trương Phương Thanh
50
106
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khoá học Photoshop Basic

 • Giảng viên: Cáo Yurii
70
334
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khoá học quay phim videography

 • Giảng viên: Trương Quốc Bảo
9
57
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học Thiết Kế UIUX Web Product Design

 • Giảng viên: Hoàng Trâm
0
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

23
26
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

 • Giảng viên: Tiến Bùi
6
35
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

 • Giảng viên: Minchou
67
175
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

19
19
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học Figma UI-UX Design

 • Giảng viên: Lê Minh Quang
0
Khóa học offline

Khóa học thiết kế Photoshop Digital Imaging

 • Giảng viên: Ninh Huỳnh
32
24
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khóa học Blender 101 Modeling

 • Giảng viên: Thuận Dương
4
9
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn
Khóa học offline

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

47
43
Khóa học offline

Khóa học Visual Design C4D

 • Giảng viên: Đỗ Trần Bình
2
Đăng ký ngay vì số lượng chỗ học là giới hạn