Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 19/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học dựng phim Premiere

Ngày khai giảng: 18/07/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Hậu Kỳ Âm Thanh Audio Post Production Basic

Ngày khai giảng: 23/08/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 24/08/2022

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 05/09/2022

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học dựng phim Premiere cơ bản online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 88 bài (11h36p)

Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khoá học After Effect Hiệu Ứng Basic To Intermediate Online

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Thời lượng: 141 bài (23h21p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 2,700,000đ - 2,160,000đ

Khoá học chỉnh màu video Davinci Resolve Thực Chiến Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 48 bài (11h51p)

Giảng viên: Tiến Bùi

Học phí: 3,150,000đ - 2,520,000đ

Khóa học Premiere chỉnh màu phim Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 26 bài (7h44p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khóa học After Effect Hiệu Ứng Advanced Online

Trình độ: Nâng cao

Thời lượng: 34 bài (9h37p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 2,200,000đ - 1,760,000đ

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Advanced

Trình độ: Nâng cao

Khoá học dựng phim nâng cao

Trình độ: Nâng cao

Khoá học Chỉnh Màu Phim Premiere

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.