Khóa học Illustrator Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 14/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 21/06/2022

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:30

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 67 bài (8h37p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 73 bài (9h25p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên – NTRIX

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

Khóa học Animation & Motion Graphics Advanced

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.