Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 11/10/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 02/11/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effect Advanced Online (Motion Graphic)

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 80 bài (9h36p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 1,990,000đ - 1,592,000đ

2D Animation & Motion Graphic Trung Cấp Online

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 68 bài (8h49p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

2D Animation & Motion Graphic Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 71 bài (9h23p)

Giảng viên: Tô Dương Phương Nguyên [NTRIX]

Học phí: 1,475,000đ - 1,180,000đ

Khóa học Animation & Motion Graphics Advanced

Trình độ: Nâng cao

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.