Khóa học Kỹ Xảo After Effects VFX

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khoá học UI/UX Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Visual Design C4D

Ngày khai giảng: 29/06/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học After Effect Hiệu Ứng

Ngày khai giảng: 24/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 30/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học quay phim videography

Ngày khai giảng: 30/06/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 4, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Maya Character Modeling

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 09:00 - 11:30

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphic Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 03/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 7, Chủ Nhật

Giờ học: 14:30 - 16:30

Khóa học Blender 101 Modeling

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 14:30 - 17:00

Khóa học Nguyên Lý Thiết Kế Đồ Hoạ

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học chỉnh màu phim Davinci Resolve Thực Chiến

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa Học Editor Thinking - Tư Duy Dựng Phim

Ngày khai giảng: 05/07/2021

Trình độ: Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.