Khóa Học Thiết Kế UXUI Web/ Mobile App Product Design

Ngày khai giảng: 01/11/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học Figma UI Design

Ngày khai giảng: 04/10/2021

Trình độ: Cơ bản - Nâng cao

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học dựng phim Premiere Cơ Bản

Ngày khai giảng: 04/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khoá học After Effects Hiệu Ứng Motion

Ngày khai giảng: 05/10/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học vẽ Sketch (sáng tạo nhân vật & storyboard)

Ngày khai giảng: 05/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Photoshop Basic

Ngày khai giảng: 05/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 19:00 - 21:00

Khóa học thiết kế Illustrator

Ngày khai giảng: 11/10/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 2, Thứ 4, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Cinema 4D Basic

Ngày khai giảng: 12/10/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học Tư Duy và Hình Tượng Hoá Ý Tưởng

Ngày khai giảng: 01/11/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học 2D Animation & Motion Graphics Basic to Intermediate

Ngày khai giảng: 02/11/2021

Trình độ: Cơ bản - Trung cấp

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5, Thứ 7

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Prototype 101: UX/UI Motion Design

Ngày khai giảng: 09/11/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 3, Thứ 5

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khóa học Digital Painting Basic

Ngày khai giảng: 06/12/2021

Trình độ: Cơ bản

Lịch học: Thứ 2, Thứ 6

Giờ học: 18:30 - 21:00

Khoá học dựng phim Premiere cơ bản online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 88 bài (11h36p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,750,000đ - 1,400,000đ

Khoá học After Effect Advanced Online (Motion Graphic)

Trình độ: Trung cấp

Thời lượng: 80 bài (9h36p)

Giảng viên: Bình Tô

Học phí: 1,990,000đ - 1,592,000đ

Khoá học Photoshop Cơ Bản Online

Trình độ: Cơ bản

Thời lượng: 70 bài (9h9p)

Giảng viên: Keyframe's Instructor

Học phí: 1,000,000đ - 800,000đ

Tham gia khóa học thành công!
Bạn có thể bắt đầu học trong s.