wns-01

WorkNSave.Com – Explainer Video

WorkNSave.Com

WorkNSave.Com là 1 website hổ trợ tuyển dụng và tìm việc làm.
Điều mà WorkNsave khác biệt đó là sự hỗ trợ về tìm kiếm công việc gần nơi ở của người dùng, hổ trợ phỏng vấn video trực tuyến và có thể đấu giá để nhận Job…
Video là sự kết hợp giữa hoạt hình cổ điển với cách thiết kế và animation hiện nay trên After Effect. Một hướng phát triển khác của hoạt hình 2D cổ điển, linh hoạt và đơn giản hơn.
Một sự thử nghiệm thành công của Keyframe Training, dự định các khóa học vẽ hoạt hình sẽ được triển khai trong tháng 6/2014.
Tất cả vì một tương lai khác của hoạt hình Việt Nam.

Xem thêm một số Artwork từ Project.

Hoặc dạo một vòng Behance của chúng tôi.

worknsave.com
worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

worknsave.com

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *