vietnamese-luna-year-2014

Vietnamese Lunar New Year / Tết Việt Giáp Ngọ 2014

Gửi lời “Chúc Mừng Năm Mới” đến các bạn bằng một sản phẩm Motion Graphic từ Keyframe Team.

Năm mới Keyframe xin chúc các bạn “Sức Khỏe, Hạnh Phúc và Thành Công”

Tết Việt trong Clip là những đặc trưng quen thuộc được thể hiện lại bằng những Artwork theo phong cách Stroke Style.

Dưới đây là những Scene Artwork lấy từ clip:nullCác bạn có thể xem thêm tại Behance Profile Keyframe

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] Các bạn có thể xem thêm tại Behance Profile Keyframe Website:  http://keyframe.vn/vietnamese-lunar-new-year/ […]

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>