Video hướng dẫn tiếng việt After Effect

Video hướng dẫn tiếng việt After Effect LIQUID SPREAD

Video hướng dẫn tiếng việt After Effect LIQUID SPREAD

Lấy ý tưởng từ những vệt nước loang trên bề mặt kim loại, tutorials hướng dẩn thực hiện video motion thể hiện lại những vệt nước ấy bằng After Effect.

Thông qua Video hướng dẫn tiếng việt After Effect LIQUID SPREAD, bạn sẽ hiểu cách sử dụng Mask Tool và hiệu ứng Distort / Blobbylize trong after effect.

Video hướng dẫn được chia làm 2 phần:

Phần 1:


Phần 2:

Nếu bạn có câu hỏi hay yêu cầu tutorial xin hãy comment phía dưới nhé.

Chúc bạn thu được nhiều kiến thức bổ ích.