Video hướng dẫn after effect tiếng việt cách sử dụng script Move Anchor Point

Cách sử dụng script Move Anchor Point

Video hướng dẫn after effect tiếng việt cách sử dụng script Move Anchor Point để tạo nên một khối hộp 3D trong after effects.

Qua sử dụng thì mình đánh giá AE Script Move Anchor Point cho kết quả tốt hơn hơn mọi mặt so với script có tính năng tương tự “Reposition Anchor Point

Ngoài ra thì qua Video hướng dẫn after effect tiếng việt này, bạn cũng sẽ hiểu hơn về Layer 3D,  thuộc tính Collapse Transformation, cách sử dụng ánh sáng mặt định trong after effect để đánh sáng vào các vật thể 3D được tạo ra từ after effect.

Bạn có thể download script Move anchor Point V2.0 ở link bên dưới.

[sociallocker id=”1773″]https://www.fshare.vn/file/4TL6TCWCPAXM[/sociallocker]

Chúc bạn nhận được thật nhiều kiến thức bổ ích từ Keyframe.

Nếu bạn có câu hỏi hay yêu cầu after effect tutorial hãy comment bên dưới, hoặc gửi email về phuongbinh@keyframe.vn

Mình sẽ trả lời bạn trong thời gian sớm nhất.