Lữ Đông Quân
Lữ Đông QuânMotion Graphic Freelancer

Mô Tả và Đánh Giá

Tác phẩm Zodiac của bạn Lữ Đông Quân thuộc khóa After Effect Motion Graphic, Bạn đã sử dụng các Effect 3D Stroke, Optical Flare và Glow để thực hiện video này.
Việc sử dụng ánh sáng và glow trên nền đen đã tạo nên hiệu ứng đẹp mắt cho tác phẩm. Chúc bạn có nhiều hơn nữa những tác phẩm đẹp và thành công trong con đường Motion Graphic và Video Design.

Các Tác Phẩm Khác

Khoa hoc Photoshop Basic - The Vague - Kim Ngan
Christian Dior Parfums - Thu Van
twerk it like miley
Khoa ve Sketch M01 Cover Keyframe Training
Life Is Beautiful
animation build up the house - cao xuan thiet - cinema 4d basic
Sergio Ramos Animation - Cuong Nguyen
Ngich Intro - Luu Thanh Luan
Discovery - Hong Phuoc
Discovery - Hong Phuoc