Học viên

Nguyễn Cường

Graphic Designer

Tác phẩm: Sergio Ramos Animation
Khóa học: After Effects Motion graphic - Vẽ nhân vật & storyboard
Khóa Tháng 5/2015
Giảng viên: Phùng Nguyên Quang - Vicky Nhung

Sergio Ramos Animation

Một tác phẩm ấn tượng từ học viên Nguyễn Cường – Bạn đã tham gia khóa học Vẽ nhân vật & storyboard (Sketch Basic) cùng khóa Motion Graphic tại Keyframe.
Nhân đây Keyframe xin giới thiệu chương trình học dài hạn Animation Completed, giúp bạn có được những bước từ nền tảng nhất đến hoàn thiện một sản phẩm animation, motion graphic.
Bạn có thể xem thêm chi tiết chương trình học tại đây: http://keyframe.vn/hoc-2d-animation/

Xem thêm những hình Sketch của Nguyễn Cường