Học viên

Lưu Thành Luân

Graphic Designer

Tác phẩm: Nghịch Intro
Khóa học: After Effects Motion graphic
Khóa Tháng 5/2015
Giảng viên: Tô Dương Phương Bình

Nghịch Intro Comedy

Có thể bạn chưa biết một sự thật đáng sợ là bạn diễn viên chính trong các seri funny video Nghịch của Nhạc của Tui chấm cơm đã từng tham gia khóa học After Effect tại Keyframe. Và đây là tác phẩm cuối khóa của bạn ấy.
Nếu các bạn muốn xem các video hài hước của bạn này thì có thể truy cập vào Nhạc Của Tui theo link sau: Nghịch Channel