Đừng bao giờ du hành không gian với chú cún ngây thơ của bạn...

– Một Graphic Board rất đẹp và hay, được sáng tạo bởi bạn Khoa học viên khóa học thiết kế Illustrator.
bạn đã kể một câu chuyện rất vui và sinh động qua cách phân cảnh rất chi là điện ảnh.
– Bạn có thể xem thông tin chi tiết khóa ngắn hạn tại đây: http://keyframe.vn/khoa-hoc-illustrator/
– Hoặc khóa dài hạn tại đây: http://keyframe.vn/hoc-2d-animation/
– Email: training@keyframe.vn . Điện thoại 0979106109 – 0939478568